Engelse versie van deze site 14px  16px  17px  18px

Het ontstaan van de wereld.

Zij die behoorden tot de oudere generatie onder de trouwe EO kijkers zullen zich zeer waarschijnlijk de TV serie “Het ontstaan van de wereld” nog wel kunnen herinneren. Een TV serie, die begin jaren 1980 door de EO werd uitgezonden en waarin de dwaasheid van de evolutietheorie pijnlijk zichtbaar werd gemaakt. Pijnlijk, tenminste voor al die verdwaasde “wetenschappers” plus alle leken die hen maar al te graag nawauwelen. Het is de vloek van de zonde die op deze mensheid rust welke de grote meerderheid doet besluiten om met behulp van alle mogelijke (én onmogelijke) middelen het bestaan van onze Schepper te ontkennen. Uitsluitend om deze reden is het dat de zogenaamde evolutietheorie als uitvlucht moet dienen, om zodoende het eigen geweten het zwijgen op te kunnen leggen.
Uitgerekend in het “Darwin jaar” (2009) had de EO deze serie opnieuw moeten uitzenden maar voor zover mij bekend is, is dat niet gebeurd.
Deze serie te herhalen zou in ieder geval het Koninkrijk Gods heel wat meer ten goede zijn gekomen dan het vrijzinnige geleuter en het theologische geschuifel van ene Andries Knevel. De gebeurtenissen rond genoemde TV persoonlijkheid hebben ons ondertussen wel duidelijk gemaakt dat de EO van toen nu allang geschiedenis is. Evenals, helaas, de bedoelde TV serie. Nu wil het geval dat ik zelf ooit een aflevering daarvan heb opgenomen. Die kwam ik in mei 2009 weer tegen in mijn archief en dat deed me al snel besluiten om, nu de EO geen zoutend zout meer is in deze wereld, tenminste deze aflevering van de TV serie “Het ontstaan van de wereld” aan de vergetelheid te ontrukken. Moge het voor velen een middel zijn tot verlossing uit een eeuwigheid zonder God. Want iets dramatischer dan dat bestaat er niet.
Bronvermelding