Engelse versie van deze site 14px  16px  17px  18px

Wat zal jouw eeuwig lot zijn?

Het verslag van Mary Baxter over haar ervaringen in de hel heeft, zoals te verwachten was, al veel kritiek tot gevolg gehad. Met name mensen met een miserabele bijbelkennis menen precies te weten waarom het allemaal onbijbels zou zijn. Luister hier zelf naar het verhaal van Mary Kathryn Baxter. De video van dit interview, dat werd uitgezonden in februari 2008, is gedownload van www.sidroth.org. Merk op dat Mary Baxter tijdens dit interview benadrukt: “It's always about repentance” (Het komt altijd neer op berouw hebben). Dit is precies de boodschap die tegenwoordig steeds minder wordt gehoord omdat vele misleiders in dienst van de satan een vals evangelie brengen waarin de absolute noodzaak van echt berouw wordt weggelaten. Dat Mary Baxter hier duidelijk laat weten dat het op echt berouw aankomt is dus een reden te meer om haar boodschap te horen (of te lezen: deze video is namelijk ondertiteld).
Nog even iets over de ernst van dit verslag: wij zijn maar al te makkelijk geneigd om te vergeten welk een dramatisch lot ons bespaard is gebleven, doordat Jezus er een hoge prijs voor heeft willen betalen om ons van die eeuwige straf te verlossen. Het kan beslist geen kwaad om daar eens wat vaker bij stil te staan. Wij zijn met z'n allen namelijk voor de poorten van de hel weggesleept. De uitkomst had ook heel anders kunnen zijn. Dit verslag maakt ons eveneens duidelijk hoe slecht en verrot de zondaars van nature zijn. Iedere verloren zondaar die afdaalt naar het dodenrijk weet op dat moment dat hij dit uitsluitend aan zichzelf te wijten heeft. Jezus heeft overigens vaker over de hel gesproken dan over de hemel, wat duidelijk maakt hoe belangrijk Hij dit onderwerp vond! Hij heeft er dan ook alles aan gedaan om ons dat lot te besparen en als Hij ons daar op wil wijzen (bijvoorbeeld door dit verslag van Mary Baxter) dan heeft Hij daar het volste recht toe!
Bronvermelding