Engelse versie van deze site 14px  16px  17px  18px

Islam, het kind van Rome.

Het ontstaan en de ware aard van de religie van de angst, die bekend staat als de Islam, is voor de grote massa in nevelen gehuld. In de mythe hierover die door duistere krachten in het Vaticaan welbewust in stand wordt gehouden is aan ene Mohammed een hoofdrol toegedacht. Dit stukje geschiedvervalsing (iets waaraan het Vaticaan zich overigens meer dan eens heeft schuldig gemaakt) dient slechts één doel en dat is de ware afkomst van de Islam verborgen te houden. De aard van dit systeem van onderdrukking kan als volgt worden samengevat: de Islam is niet een op zichzelf staande religie maar een militair systeem dat een religie van de angst toepast om een kadaverdiscipline af te dwingen. Een systeem dat is bedacht om het vuile werk voor Rome op te knappen. Dat vuile werk is: het uitroeien van de oprechte kinderen Gods. Wat overigens nooit zal lukken.
In deze (Engelstalige) video, met als titel: The Islamic Connection, wordt door prof. Walter J. Veith het een en ander uitgelegd en wordt eveneens de oorsprong van de Islam uit de doeken gedaan. Waarbij hij eveneens de vele opvallende overeenkomsten aantoont met de Rooms Katholieke religie. Overeenkomsten die geen toeval zijn. Een voorbeeld: is jou nooit de treffende gelijkenis opgevallen tussen de (zwarte) kleding inclusief de verplichte hoofddoek van Moslimvrouwen in strenge Moslimlanden en het uniform van Roomse nonnen??
Prof. Walter J. Veith legt uit dat zowel de Rooms Katholieke religie als de religie van de Islam slechts dienen om de grote “domme” massa bezig te houden met een religie die gebruik maakt van precies dezelfde symbolen en begrippen die ook door de satanisten in deze wereld worden gebruikt. Uiteraard mogen die miljarden Rooms Katholieken en Moslims dat niet weten.
En daarom is dit een verhelderende lezing voor de oprechte zoeker die diep in zijn hart allang aanvoelde dat hij zich van jongs af aan door een wrede religie heeft laten hersenspoelen. Een religie die als enige doel heeft: een leger voor de paus te rekruteren.
Een opmerkelijke bevestiging betreffende de manier waarop men dit laatste destijds dacht te regelen kwam ik tegen in een documentaire over de “heilige” oorlogen, die zowel door het Rooms Katholicisme als door de Islam zijn gevoerd. Het was een bijzonder opvallend detail dat de rol van het Vaticaan in het ontstaan van de Islam bevestigde. Er werd namelijk gemeld dat tijdens Mohammed's jonge jaren een roomse monnik had voorspeld dat Mohammed de laatste en ultieme profeet zou worden. Deze monnik had echter helemaal niets voorspeld, hij vertelde dit alleen maar omdat hij wist wat zijn superieuren met Mohammed van plan waren. Geen voorspelling dus maar veel meer een verspreking, waardoor de rol van Rome in het ontstaan van de Islam onbedoeld werd bevestigd. Het moge duidelijk zijn dat de “heilige” oorlogen van beide religies waarover de genoemde documentaire handelde totaal niets met heiligheid van doen hadden. Zowel de kruistochten van Rome als de vele wreedheden van de Islam komen beiden uit dezelfde bron voort: het satanisme. Het evangelie van het Koninkrijk Gods gaat echter uitsluitend over de geestelijke eindstrijd tegen de satan en zijn legers wanneer in Armageddon (een plaats in de geestelijke wereld) met die satan zal worden afgerekend. Daarom schreef de apostel Paulus in Efeze 6:12:want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” Daarover staat meer te lezen op een andere pagina van deze site.

 
Omdat Moslims opgroeien met het wereldbeeld dat er (alle andere religies even buiten beschouwing gelaten) in de wereld twee religieuze machtsblokken tegenover elkaar staan wordt hieronder en/of hiernaast (afhankelijk van je schermgrootte) met behulp van twee afbeeldingen eerst de vertekende situatie en vervolgens de werkelijke situatie weergegeven. De eerste afbeelding geeft in grote lijnen weer hoe volgens de Islam de religies zijn opgedeeld in de wereld: het Christendom (inclusief het Rooms Katholicisme) tegenover de Islam.
Christendom<-->Islam
 
Deze volgende afbeelding geeft de werkelijke situatie weer. Die situatie is dat de bijbelgetrouwe kinderen Gods het satanisme tegenover zich vinden. Dit satanisme bedient zich van twee religies die voor de “domme massa” zijn gemaakt (Rooms Katholicisme en de Islam) maar ook de Vrijmetselarij en diverse andere occulte orden vallen onder het satanisme. Het Protestantisme is inmiddels eveneens een woonplaats van duivelen geworden (Openb. 18:2-3).
evangelie<-->satanisme
 
Een les uit het bovenstaande is o.a. deze: “Leer de ongelovigen nooit zich te bekeren tot het christendom want het christendom is slechts een verzameling religieuze dwalingen. Leer hen zich te bekeren tot Jezus Christus, hun Schepper. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal hun leven veranderen.” In de onderstaande opsomming zijn enkele van de treffende overeenkomsten tussen de Rooms Katholieke religie en de Islam naast elkaar gezet. Overeenkomsten die de familiegelijkenis en de gemeenschappelijke afkomst van beide religies aantonen.
 

Rooms Katholicisme.

Islam.

Mohammed is ong. 25 jaar lang getrouwd geweest met een superrijke, rooms katholieke non met de naam Khadija.
Pelgrimages naar Lourdes, Fatima etc. Pelgrimages naar Mekka.
Het Rooms Katholicisme heeft sinds haar ontstaan uitsluitend als doel gehad de bijbelgetrouwe kinderen Gods wreed te vervolgen en te doden. De Islam heeft sinds haar ontstaan uitsluitend als doel gehad de bijbelgetrouwe kinderen Gods wreed te vervolgen en te doden.
Symbool van halve maan met zon of ster is afgeleid van de aanbidding van Lucifer. Symbool van halve maan met zon of ster is afgeleid van de aanbidding van Lucifer.
Loyola, stichter van de roomse (en occulte) Jezuīetenorde, ontving zijn inspiratie in een grot. Mohammed ontving (volgens de legende) zijn inspiratie in een grot.
Mariaverering heeft een belangrijke plaats in het Rooms Katholicisme. Tijdens processies wordt geregeld een beeld van Maria rondgedragen. Deze Maria is echter niet de moeder van Jezus maar de satan zelf in zijn vrouwelijke vorm. Katholicisme is namelijk een aangepaste vorm van het satanisme. Mariaverering heeft een belangrijke plaats in de Islam. Op diverse plaatsen in de wereld wordt geregeld door Moslims tijdens processies een beeld van Maria rondgedragen. Deze Maria is echter niet de moeder van Jezus maar de satan zelf in zijn vrouwelijke vorm. De Islam is namelijk een aangepaste vorm van het satanisme.
In veel Islamitische landen staan de rooms katholieke kathedraal en de moskee naast elkaar en herbergen zij dezelfde occulte symbolen.
Het zwarte uniform met hoofdbedekking van roomse nonnen. De (vaak zwarte) kleding inclusief de verplichte hoofddoek van Moslimvrouwen.
De rooms katholieke kerk heeft een altaar met de arm van Johannes de Doper. Dit heeft alles te maken met het Johannisme = satanisme = de religie voor de “ingewijden.” De moskee in Damaskus herbergt de schedel van Johannes de Doper. Dit heeft alles te maken met het Johannisme = satanisme = de religie voor de “ingewijden.”
Er wordt gebeden met gebedssnoeren (de Rozenkrans). Er wordt gebeden met gebedssnoeren (de Rozenkrans).
Priesterschap alleen voor mannen. Vrouwen zijn minderwaardig. Imams zijn uitsluitend mannen. Vrouwen zijn minderwaardig.
Het alziende oog (van Osiris) is een belangrijk symbool. Dit is 100% occultisme. Het alziende oog (van Osiris) is een belangrijk symbool. Dit is 100% occultisme.
Binnen de Luxor tempel in Egypte (= de bakermat van occultisme en satanisme) is een moskee gebouwd. De sterke band tussen deze Egyptische satansreligie (waaruit de rooms katholieke religie zich heeft ontwikkeld) en de Islam moge duidelijk zijn.
Achtpuntige ster is een symbool van de heidense goden. De achtpuntige ster van de Islam is een symbool van de heidense goden.
De “ingewijden” van het Vaticaan (paus, kardinalen etc.) zijn satanisten. De “ingewijden” van de Islam (waaronder de ayatollahs) zijn satanisten.
Bijbel, Pentateuch of Koran liggen in vrijmetselaarsloges opengeslagen op het altaar. In de hoogste graden van de vrijmetselarij (de graden voor de “ingewijden” = de satanisten) wordt echter uitsluitend de Koran gebruikt en de eden worden afgelegd in naam van Allah. Deze Allah is Lucifer (de satan). De meesten van de hooggeplaatste Moslims zijn dan ook vrijmetselaars en dus satanisten.
 

Voor een vollediger overzicht van de talrijke overeenkomsten tussen de rooms katholieke religie en de Islam maar ook van de extreem gewelddadige aard van beide religies kun je op een andere pagina de getuigenissen van ex-moslims bekijken en beluisteren. Zij mochten ervaren dat zij de echte vrede in hun hart, die zij in de Islam nooit konden vinden, uiteindelijk toch ontvingen nadat zij zich tot Jezus Christus (hun Schepper!) hadden bekeerd.

Het is mij overigens bekend dat moslims de dood van Jezus aan het kruis niet kunnen begrijpen en Jezus' kruisgang daarom afdoen als een zielige vertoning, of iets dergelijks. Voor een uitleg hierover verwijs ik naar de pagina: Gehoorzamen is beter dan offers.

Spreuk:
“Leer de ongelovigen nooit zich te bekeren tot het christendom want het christendom is slechts een verzameling religieuze dwalingen. Leer hen zich te bekeren tot Jezus Christus, hun Schepper. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal hun leven veranderen.”

P.S.
If you want to translate this page into your own language: please visit https://translate.google.com where you can choose your language.
Bronvermelding