nod   nod
Tekstgrootte aanpassen:
14px  || 16px  || 17px  || 18px
Je bent nu op pagina:

 Getuigenis van Bill Wiese.

Nadat hij 23 minuten (volgens onze “aardse” tijdmeting) in de hel was geweest had Bill Wiese een ontmoeting met Jezus. Bill kreeg als verklaring voor zijn korte reis door het dodenrijk van Jezus te horen dat er zelfs nog kinderen Gods zijn die niet in het bestaan van de hel geloven. Terwijl hij zich vertwijfeld afvroeg of men zijn getuigenis van wat hij zojuist had meegemaakt wel zou willen geloven gaf Jezus hem als antwoord: “Het is niet jouw taak om hun hart te overtuigen, dat is de taak van de Heilige Geest. Het is jouw taak om hen hierover te vertellen en Ik overtuig hun hart”. Het is overigens verbazingwekkend hoe vaak mensen te kennen geven veel meer af te weten van een bestaan na de dood. Dat is niet zo vreemd trouwens, deze kennis hoort namelijk bij onze standaarduitrusting.

Bronvermelding