Engelse versie van deze site 14px  16px  17px  18px

Getuigenis van Bill Wiese.

Nadat hij 23 minuten (volgens onze “aardse” tijdmeting) in de hel was geweest had Bill Wiese een ontmoeting met Jezus. Bill kreeg als verklaring voor zijn korte reis door het dodenrijk van Jezus te horen dat er zelfs nog kinderen Gods zijn die niet in het bestaan van de hel geloven. Terwijl hij zich vertwijfeld afvroeg of men zijn getuigenis van wat hij zojuist had meegemaakt wel zou willen geloven gaf Jezus hem als antwoord: “Het is niet jouw taak om hun hart te overtuigen, dat is de taak van de Heilige Geest. Het is jouw taak om hen hierover te vertellen en Ik overtuig hun hart”. Het is overigens verbazingwekkend hoe vaak mensen laten blijken veel meer af te weten van een bestaan na de dood. Dat is niet zo vreemd trouwens, want deze kennis en dit besef hoort namelijk bij onze standaarduitrusting.

Bronvermelding
Tot slot nog even een nadenkertje: het lijkt wel of minstens de halve wereld op zoek is naar het verloren paradijs. Een paradijs waarover de bijbel ons leert dat die ooit door onze Schepper is gemaakt. Dus: men wil Zijn paradijs wel terugvinden, maar... die Schepper zelf?? Die kan de boom in! Omdat diezelfde halve wereld beslist niet wil weten dat er een Schepper is!! Wie is hier nu gek? De Schepper die Zichzelf laat zien door die schepping, of toch die....?