Engelse versie van deze pagina 14px  16px  17px  18px

In de greep van de Corona mythe.....

Beste lezer,

Nu de wereld steeds meer op een politiestaat begint te lijken moeten wij ons maar eens af gaan vragen of al die Corona maatregelen in werkelijkheid wel eens een heel andere doel zouden kunnen dienen dan onze gezondheid! Want hoe waarschijnlijk is het dat in deze, al duizenden jaren door oorlogen verscheurde wereld, mensenlevens opeens zo belangrijk lijken te zijn dat de overheden van deze door en door corrupte wereld zich nu opeens in allerlei bochten schijnen te wringen om ons te beschermen tegen een “virus”? Want is dat niet wat men ons probeert wijs te maken? En dat zelfs met allerlei maatregelen en vrijheidsbeperkingen die de wereldeconomie steeds meer in een wurggreep nemen, die steeds minder te maken hebben met de beweerde virus dreiging en ons dagelijks leven meer en meer verzieken?? Terwijl huichelachtig de indruk wordt gewekt dat deze “offers” onvermijdelijk zijn zodat we die maar moeten accepteren. Zouden de corrupte overheden op deze wereld nu opeens hun leven hebben gebeterd? Nee, absoluut niet. Wat wij nu dagelijks moeten ondervinden is slechts een vervolg op duizenden jaren van corruptie en volkerenmoord. Geheel in de lijn der verwachting.

Heb je overigens alweer blindelings geloofd wat het “nieuws” je heeft voorgelogen? Zodat je er werkelijk geen flauw benul van had dat al die cijfertjes over al die “Corona slachtoffers” jou werden aangesmeerd door de “massa mediadie slechts in dienst staan van de corrupte overheden op deze wereld? Om ons te kunnen hersenspoelen met leugens over het “gevaar” van hun zelf bedachte Corona fata morgana (= luchtspiegeling). Terwijl de waarheid werd verzwegen of belachelijk werd gemaakt. Dat had je zeer waarschijnlijk niet door omdat je verwachtte eerlijk nieuws te zien. Het nieuws dat je zag of hoorde was echter geen nieuws. Het was in het gunstigste geval slechts geselecteerd nieuws. En dat is heel wat anders! Omdat dit “geselecteerde nieuws” vrijwel uitsluitend het corrupte programma dient van o.a. onze eigen overheid!

In mijn archief vond ik bijvoorbeeld een berichtje uit 2005 waarin werd vermeld dat alleen al in Duitsland 60.000 mensen per jaar sterven door medicijngebruik. Een bericht dat bevestigde wat ik destijds al wist over die zogenaamde “geneeskunde”. De Duitse ARD omroep heeft er destijds zelfs nog aandacht aan besteed. Wat dit laat zien is dat ook momenteel die zogenaamde gezondheidszorg een hele dikke vinger in de pap heeft wat betreft al die “Corona sterfgevallen”. We leven nu zelfs in de krankzinnige tijd waarin ook verkeersslachtoffers worden gemeld als een gevolg van Corona. En massa's gehersenspoelde zombies op deze wereld slikken deze waanzin als “betrouwbaar nieuws”. Over die zogenaamde Corona sterfgevallen verderop meer.

 

Edmund Burke en Joseph Goebbels.

De mensen geven nooit hun vrijheden op, anders dan onder een of andere waanvoorstelling.” Dit is een uitspraak van ene Edmund Burke, uit het jaar 1784. Wat deze Britse politicus destijds uitsprak geeft opvallend treffend weer wat ons nu overkomt. Wat die vrijheden zijn die ons ontnomen worden ervaart nu iedereen. Want wat wij dan ook zien opkomen is een politiestaat in wording, een dictatuur dus. De waanvoorstelling die er voor wordt ingezet is de Corona mythe. Met deze al jaren van te voren geplande acties van de overheden op deze wereld probeert men nu die geplande dictatuur op de wereld te vestigen. Ook daarover verderop meer info. De kenmerken van deze terreur worden inmiddels steeds meer zichtbaar. Wat we nu in de wereld zien gebeuren maakt steeds meer duidelijk wat hun werkelijke bedoelingen zijn. En die hebben absoluut niets te maken met onze gezondheid!

Als voorbereiding op die zieke plannen wordt de wereldbevolking murw geslagen door angst voor deze Corona fata morgana, precies het soort waanvoorstelling waar Edmund Burke al op doelde. Dit alles om te voorkomen dat de massa, die nog voor zichzelf kan denken, weleens in opstand zou kunnen komen. Het is mij echter duidelijk geworden dat die massa in deze fase van de wereldgeschiedenis al zover is gemanipuleerd en gehersenspoeld door het voortdurende mediabombardement van de corrupte “massa media” dat men massaal slaafs nawauwelt wat men krijgt voorgekauwd. Hoe het werkt? De nazi Joseph Goebbels wist in zijn tijd al te vertellen dat wanneer men een leugen maar vaak genoeg herhaalt de massa het gegarandeerd gaat geloven. Als minister van propaganda wist hij waar hij over sprak. Een beetje psychologie: men stompt er namelijk voor af en gaat het op den duur als normaal accepteren. Vandaar dus dat zogenaamde “nieuwe normaal” dat ons momenteel door de strot wordt geduwd. Tegenwoordig noemt men dit mind-control. We mogen hopen dat deze betovering nog op tijd zal worden verbroken. Het lijkt er nu trouwens toch op dat her en der meer en meer verzet komt tegen de terreur van deze waanvoorstelling.

Om de toegepaste desinformatie, gefocust op een bespottelijke virustheorie, meteen maar te ontmaskeren: al deze onzin berust op de ondertussen allang achterhaalde ideeën van Louis Pasteur. Die meende dat hetgeen men met de microscopen van destijds (rond het jaar 1900) kon zien van buiten het lichaam binnengedrongen indringers waren. De wetenschapper Antoine Béchamp daarentegen was tot de conclusie gekomen dat hetgeen men kon zien de afvalstoffen betrof die door onze cellen worden afgescheiden wanneer er reiniging of reparaties aan onze cellen plaatsvinden. Dus: een normaal natuurlijk proces dat continu doorgaat en behorend bij het herstellen van schade aan beschadigde of verouderde lichaamscellen. Echter, de toen al corrupte “moderne geneeskunde” koos voor de versie van Pasteur. Een verhaal waarmee men geld kon verdienen (door middel van vaccinaties). Een stuk bedrog dat de overheid (het zal je ondertussen niet ontgaan zijn!) ons ook nu door de strot wil duwen. Een wereldwijd bedrog dat dus is gebaseerd op de achterlijke theorieën van Louis Pasteur. Die, o ironie, tegen het eind van zijn leven toegaf dat zijn tegenspeler, Antoine Béchamp, wel degelijk het gelijk aan diens kant had. (“Behandel de patiënt, niet de infectie.”) Anders gezegd: als de mens gezond is krijgen infectieziekten (veroorzaakt door bacteriën) geen enkele kans.

 

Echter, wat tegenwoordig moet doorgaan voor “moderne geneeskunde” beweert juist die infecties te moeten bestrijden. Met vaccinaties die telkens weer achteraf de ellende alleen maar groter maken (door onze chemische huishouding ernstig te verstoren) of helemaal niets uitrichten. Behalve natuurlijk de vaccinaties van Bill Gates want die zijn niet bedoeld om de “infecties” maar om de mens zelf te doden. Zie het bijgaande videofilmpje. In dit videofilmpje staat meneer Bill Gates met een glashard gezicht te verkondigen dat moeder Aarde moet worden gered door 10-15% (maar liefst nog veel meer natuurlijk) van ons op te ruimen. Met gebruikmaking van “zijn” vaccinaties, uiteraard. Heb je 'm door? Laten wij dat gebeuren?? Ook ene Ted Turner (het brein achter CNN) hoort bij dezelfde club griezels. Want ook hij wil de wereldbevolking “stabiliseren”. Ook deze gewetenloze hond bedoelt namelijk niets anders dan dat het grootste deel van ons domweg met grof geweld en vergelijkbare (genees)middelen zal moeten worden uitgeroeid. Omdat wij anders moeder Aarde “te zwaar zouden belasten”. Als één van de grootste (energieverslindende) grootgrondbezitters van de V.S. heeft meneer Turner echter geen enkel recht van spreken. Zijn eigen riante levensstijl staat in schril contrast met zijn krankzinnige boodschap dat ons energieverbruik een klimaatramp aan het veroorzaken is. Hetzelfde geldt eveneens voor ene Al Gore die destijds door zijn opdrachtgevers de boer op werd gestuurd met zijn Inconvenient Truth, om ons een niet bestaande klimaatramp aan te smeren. Ook meneer Gore verbruikt in zijn eentje meer energie dan een woestijn vol zand happende vluchtelingen. Maar laten het nu juist dit soort arme drommels zijn die volgens de heren Bill Gates en Ted Turner moeten worden opgeruimd. En niet alleen deze mensen, want ook wij staan op hun dodenlijst! De oud-president van de Wereldbank en oud-staatssecretaris van de USA, Robert McNamara bracht overigens deze geplande massamoord als volgt onder woorden: “Voor de begrenzing van de wereldwijde bevolkingsexplosie moeten drastische maatregelen, ook tegen de wil van het volk, genomen worden. De reducering van het geboortepercentage is ontoereikend gebleken. Aldus moet het sterftecijfer worden verhoogd met natuurlijke middelen, zoals honger en ziekten”. De genoemde criminelen hebben elk hun eigen middelen uit de hoge hoed geslingerd maar hun doel is overduidelijk hetzelfde!

 

Nu we het toch hebben over ziekten: die heeft de mensheid in het verleden al eens op grote schaal over zichzelf afgeroepen. In een TV programma over oude beschavingen/oude volken hoorde ik iemand uitleggen dat er ooit in een ver verleden een (inmiddels verdwenen) beschaving bestond die al een vorm van riolering kende. Waarop vervolgens de Romeinen dit voorbeeld volgden. De vele bewijzen daarvan zijn (mede dankzij opgravingen) nog steeds te bewonderen. Echter, na het instorten van het staatkundige Romeinse rijk keerde de mensheid weer terug naar primitieve tijden. Zodat eeuwenlang de bevolkingen van de Europese steden zichzelf vervuilden met hun eigen uitwerpselen. De stank van een stad als Parijs was dan ook kilometers verderop nog te ruiken. En toen begon het gedonder pas goed. Op Wikipedia.org vond ik een korte uitleg over de zwarte dood: Citaat: de Zwarte Dood is de epidemie die van 1347 tot 1352 in Europa woedde en vele slachtoffers maakte, soms tientallen procenten van de bevolking. Die epidemie werd veroorzaakt door de pestbacterie en kostte wereldwijd tussen de 75 en 200 miljoen mensen het leven. Einde citaat. De oorzaak van de verspreiding waren vlooien en ratten. Vlooien en ratten? Wanneer komen wij die tegen? Nou, vooral bij slechte hygiënische omstandigheden! Zoals die bestonden in het Europa van destijds. Toen men dus de stank van steden zoals Parijs al vanaf kilometers afstand kon ruiken, vanwege de afwezigheid van een fatsoenlijk rioleringssysteem. En door het ontbreken van een georganiseerde afvalophaaldienst. Onder dat soort omstandigheden tierden de ratten welig. Die namen weer hun vlooien mee, die op hun beurt gastheer/vrouw waren van de al genoemde pestbacterie. Uiteindelijk stierven de mensen dan ook als ratten (= woordspeling) vanwege hun eigen vuil. Dat zijn omstandigheden die in onze moderne tijd in Europa ondenkbaar zijn. Samengevat: besmettingsziekten zijn het gevolg van en worden in stand gehouden door zeer slechte hygiënische omstandigheden. De bespottelijke verhaaltjes waarmee men de huidige virus fata morgana probeert te verdedigen zijn dan ook niet meer dan een rookgordijn.

Het is verder het vermelden waard dat het achterhaalde “opwarming van de aarde” bedrog uit elkaar begint te vallen door de ontdekte feiten, die momenteel de hardnekkige klimaatleugens ontmaskeren maar door de eveneens corrupte nieuwsmedia angstvallig “uit het nieuws worden gehouden”. Daarom hebben deze gangsters hun toevlucht genomen tot een nieuw wapen. Dat nieuwe wapen is de Corona mythe. En daarom wordt de wereld momenteel gebombardeerd met “nieuws” hierover. De uitspraken van beide heren in het videofragment stammen dan ook uit de tijd dat hun “opwarming van de aarde, veroorzaakt door mensen” bedrog nog werkte. Die kolder is nu achterhaald.

Ondertussen wordt er door de overheden in de wereld fanatiek met modder gegooid naar iedereen die deze leugencampagne durft aan te vallen. De leugencampagne van het wereldwijde Coronabedrog: precies het soort waanvoorstelling waarover Edmund Burke in 1784 al sprak! Het zat er dus aan te komen: terwijl de loftrompet wordt geblazen over Louis Pasteur lees ik over Antoine Béchamp her en der de te verwachten laster dat die een beetje de weg kwijt was. Het bekende verhaal: als iemands woorden niet weerlegd kunnen worden, wordt de persoon zelf onder vuur genomen.

 

Massamoord.

Wie zich overigens afvraagt waar al die “Corona slachtoffers” aan overlijden: daarvoor heeft de zogenaamde gezondheidszorg een trukendoos vol achter de hand, terwijl men glashard beweert dat deze mensen zijn overleden door het Coronavirus. Dat is een leugen. Mind-control is de sleutel en men trapt er massaal in. Dit heimelijk doden van hun slachtoffers wordt overigens al tientallen jaren in praktijk gebracht door hetgeen in deze wereld doorgaat voor “gezondheidszorg.”

Heb je overigens in het bovenstaande videofilmpje opgemerkt dat Bill Gates o.a. deze “gezondheidszorg” wil inzetten om de wereldbevolking uit te dunnen?? Dat is precies wat wij nu zien gebeuren. Mijn eigen vader was destijds een insider in deze massamoordindustrie. Hij deed niet mee aan deze praktijken maar was er wel degelijk van op de hoogte. Hij wist ons in de jaren '70 al dingen te vertellen over deze moordpraktijken waar een normaal denkend mens nachtmerries van zou krijgen. Tel daarbij op het bericht uit 2005 over die jaarlijks 60.000 doden die (alleen al in Duitsland) omkwamen door medicijngebruik! De “gezondheidszorg” op deze wereld heeft dan ook jaarlijks verreweg de meeste doden op zijn (of haar) geweten! Meer dan er in de hele Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Anders gezegd: het is een utopie te denken dat deze massamoordindustrie zou opkomen voor onze belangen. Wat men daarentegen wel wil bereiken met die vaccinaties liet Bill Gates dan ook al duidelijk weten in het begeleidende videofilmpje.

Een oud directeur van een groot farmaceutisch bedrijf kwam na zijn pensioen tot inkeer en biechtte eens op dat ruwweg 95 procent van alle “medicijnen” die men wereldwijd produceert complete rotzooi is. Die in het gunstigste geval slechts de symptomen onderdrukken. Dat lijkt op genezing maar is feitelijk de oorzaak van nog meer ellende. En daar wordt door die “gezondheidszorg” goed aan verdiend! De hiermee samenwerkende farmaceutische industrie heeft overigens al jaren wereldwijd de hoogste omzetcijfers, en de bijbehorende winstcijfers uiteraard. Met andere woorden: hun oorlog tegen onze gezondheid is een aangepaste vorm van chemische oorlogvoering. Waardoor dus (alleen al in 2005) 60.000 mensen in Duitsland opzettelijk werden gedood.

Om deze massamoord aan de aandacht te onttrekken wordt dagelijks bepaald welk nieuws jij wel maar ook welk nieuws jij beslist niet krijgt te zien of te horen. Nogmaals: dat is geen nieuws. Dat is geselecteerd nieuws. En dat is heel wat anders. Ondertussen lopen gehersenspoelde massa's mensen dagelijks als zombies met hun kwaaltjes naar de dokter. Niet wetend dat die dokter slechts in dienst staat van het monster dat zich zelfs “gezondheidszorg” durft te noemen maar het absoluut niet is.

 

De geplande reset.Ondertussen hebben de “massa media” een nieuwe aanval ingezet om het Corona bedrog nieuw leven in te blazen. Deze niet bestaande en al lang van te voren geplande dreiging wordt ondertussen listig gebruikt door de “elite” van deze wereld om er hun “oplossing” door te drukken in de vorm van een wereldwijde economische “reset”. Wat dat in de praktijk betekent hebben de gevolgen van de “lockdowns” ons nu wel geleerd: een hoop ellende. Mocht je het nu nog niet doorhebben: daarvoor waren die lockdowns namelijk bedoeld! Met nu al veel economische schade en exploderende werkloosheidscijfers tot gevolg.... Om de wereldbevolking zover te krijgen dat men deze lockdowns gaat accepteren als onvermijdelijk hebben deze criminelen de Corona mythe ingezet. Vervolgens wordt nu met behulp van de (al lang van te voren geplande) lockdowns de wereldeconomie om zeep geholpen. Wat wij dus ondertussen al voor een deel hebben zien gebeuren. Eén van de gestelde doelen is: de rijken worden (veel) rijker en de armen worden (veel) armer. Mensen zonder geld hebben namelijk ook geen macht, zo is hun redenering. Ondertussen wordt ons meegedeeld dat we ons maar vast moeten voorbereiden op een angrier world (een bozere wereld). Wie van ons zit daar op te wachten?? De maar al te bekende werkwijze is dus: schep eerst een chaos en kom dan met een “oplossing”, die vervolgens nog veel meer ellende veroorzaakt. Dat laatste wordt uiteraard verzwegen. Er is overigens al een boek over deze kolder geschreven (zie het bijgaande plaatje). Meer informatie vind je op Youtube. Zoek daar naar “The great reset”. Is het verder niet opmerkelijk dat zo kort na het ontstaan van de “Corona fata morgana” er al een boek klaar ligt waarin ons de “oplossing” bekend wordt gemaakt? Of zou het al ruim van te voren zijn geschreven, wat duidt op voorkennis. Wat denk je zelf? Wat voor oplossingen men ons ook maar wil aansmeren: de echte plannen zijn dat wie de meedogenloze (massa)moordplannen, d.m.v. de “gezondheidszorg” en de vaccinaties van meneer Bill Gates en soortgenoten, zou overleven moet worden ingepast in de geplande economie voor de rijken op de wereld door als een economische werkslaaf te voorzien in hun behoeften. Heeft de wereld dit al vaker zien gebeuren? Uiteraard. Bijvoorbeeld in staten als de Sovjet unie en China. Waar Stalin en Mao hun vele miljoenen hebben uitgeroeid, in hun Marxistische “heilsstaten”. En laat nu het brein achter de wereldwijde economische reset uitgerekend dit satanische Marxisme promoten als vervanger voor het kapitalisme!! Met als goedkope smoes dat het kapitalisme zou hebben gefaald. Meneer Marx was overigens zelf een satanist, die eens schaamteloos liet weten dat hij als doel had de wereld te vernietigen. Deze Karl Marx was dus een soortgenoot van de criminelen achter de huidige (virus)scam, die tot doel heeft de wereld zoals die nu nog is te vernietigen, en daarom een uitwerking is van de plannnen van Karl Marx. Een complottheorie? Vergeet het maar. Bekijk het zelf eens op Youtube. Volgens de berichten hebben deze griezels de ineenstorting van de wereldeconomie gepland voor volgend jaar (2021). Om vervolgens met hun Marxistische “oplossing” te komen!

Jawel, wij leven in een krankzinnige tijd!! Met een club krankzinnigen aan de top. Maar: er is hoop. Want de tijd is aanstaande dat de Schepper van hemel en aarde met al deze gewetenloze moordenaars genadeloos zal afrekenen, zo lezen wij in de bijbel! En dat daarna zal worden begonnen met het echte herstel van deze schepping.

Voor wie het nog niet heeft gezien en gehoord: als je toch graag wilt weten wat voor gezellige jongens er op deze wereld rondlopen moet je, als eye-opener i.v.m. het huidige media bombardement, het begeleidende videofilmpje maar eens bekijken.

Veel “kijkplezier”! Hier word ik niet blij van.

Groeten,
de webmaster.

 
Wat gisteren totaal ondenkbaar was, is vandaag bespreekbaar en morgen de norm.