nod placeholder nod
Engelse versie van deze pagina Tekstgrootte aanpassen:
14px  16px  17px  18px

In de greep van de Corona mythe.....

Beste lezer,
Ben je er alweer in getrapt? Heb je alweer blindelings geloofd wat het “nieuws” je heeft voorgelogen? Zodat je er werkelijk geen flauw benul van had dat al die cijfertjes over al die “Corona slachtoffers” jou werden aangesmeerd door de “mainstream media”. Die je slaafs voorkauwden wat zij zelf slaafs hebben geaccepteerd als de “waarheid”. Terwijl de echte waarheid werd verzwegen of belachelijk werd gemaakt. Dat had je zeer waarschijnlijk niet door omdat je verwachtte eerlijk nieuws te zien. Het nieuws dat je zag of hoorde was echter geen nieuws. Het was geselecteerd nieuws. En dat is heel wat anders!

In mijn archief vond ik bijvoorbeeld een berichtje uit 2005 waarin werd vermeld dat alleen al in Duitsland 60.000 mensen per jaar sterven door medicijngebruik. Een bericht dat bevestigde wat ik destijds al wist over die zogenaamde “geneeskunde”. De Duitse ARD omroep heeft er zelfs nog aandacht aan besteed. Zet dat eens tegenover de 8830 “Corona sterfgevallen” in Duitsland per 17 juni 2020. Als die 60.000 doden per jaar nauwelijks aandacht kregen, waarom lopen de “mainstream media” zich nu zo op te winden over o.a. die 8830 “Coronaslachtoffers” in Duitsland? Wat is dit voor gehuichel? Over die zogenaamde Corona sterfgevallen verderop meer.

 

Edmund Burke en Joseph Goebbels.

De mensen geven nooit hun vrijheden op, anders dan onder een of andere waanvoorstelling.” Dit is een uitspraak van ene Edmund Burke, uit het jaar 1784. Wat deze Britse politicus destijds uitsprak geeft opvallend treffend weer wat ons nu overkomt. Wat die vrijheden zijn die ons ontnomen worden ervaart nu iedereen. Wat we nu zien opkomen is een politiestaat in wording, een dictatuur. De waanvoorstelling die er voor wordt ingezet is de Corona mythe. Met deze al jaren van te voren geplande acties van de overheden op deze wereld probeert men nu die geplande dictatuur op de wereld te vestigen. De kenmerken van deze terreur worden inmiddels steeds meer zichtbaar. Ondermeer de beruchte spoedwet maakt duidelijk wat de werkelijke bedoelingen zijn.

Als voorbereiding daarop wordt de wereldbevolking murw geslagen door angst voor deze niet-bestaande Corona dreiging, precies het soort waanvoorstelling waar Edmund Burke al op doelde. Dit alles om te voorkomen dat de massa, die nog voor zichzelf kan denken, in opstand zou komen. Het is mij echter duidelijk geworden dat die massa in deze fase van de wereldgeschiedenis al zover is gemanipuleerd en gehersenspoeld door het voortdurende mediabombardement van de “mainstream media” dat men massaal slaafs nawauwelt wat men krijgt voorgekauwd. Hoe het werkt? De nazi Joseph Goebbels wist in zijn tijd al te vertellen dat wanneer men een leugen maar vaak genoeg herhaalt de massa het gegarandeerd gaat geloven. Als minister van propaganda wist hij waar hij over sprak. Tegenwoordig noemt men dit mind-control. We mogen hopen dat deze betovering nog op tijd zal worden verbroken. Het lijkt er trouwens op dat her en der meer en meer verzet komt tegen de terreur van deze waanvoorstelling.

Om de toegepaste desinformatie, gefocust op een bespottelijke virustheorie, meteen maar te ontmaskeren: al deze onzin berust op de ondertussen allang achterhaalde ideeën van Louis Pasteur. Die meende dat hetgeen men met de microscopen van destijds (rond het jaar 1900) kon zien van buiten het lichaam binnengedrongen indringers waren. De wetenschapper Antoine Béchamp daarentegen was tot de conclusie gekomen dat hetgeen men kon zien de afvalstoffen betrof die door onze cellen worden afgescheiden wanneer er reiniging of reparaties aan onze cellen plaatsvinden. Dus: een normaal natuurlijk proces dat continu doorgaat en behorend bij het herstellen van schade aan beschadigde of verouderde lichaamscellen. Echter, de toen al corrupte “moderne geneeskunde” koos voor de versie van Pasteur. Een verhaal waarmee men geld kon verdienen (door middel van vaccinaties). Een stuk bedrog dat de regering (het zal je ondertussen niet ontgaan zijn!) ons ook nu door de strot probeert te duwen. Een wereldwijd bedrog dat dus is gebaseerd op de achterlijke theorieën van Louis Pasteur. Die, o ironie, tegen het eind van zijn leven toegaf dat zijn tegenspeler, Antoine Béchamp, wel degelijk het gelijk aan diens kant had. (“Behandel de patiënt, niet de infectie.”) Anders gezegd: als de mens gezond is krijgen infectieziekten (veroorzaakt door bacteriën) geen enkele kans.

 

Echter, wat tegenwoordig moet doorgaan voor “moderne geneeskunde” beweert juist die infecties te moeten bestrijden. Met vaccinaties die telkens weer achteraf de ellende alleen maar groter maken (door onze chemische huishouding ernstig te verstoren) of helemaal niets uitrichten. Behalve natuurlijk de vaccinaties van Bill Gates want die zijn niet bedoeld om de infecties maar om de mens zelf te doden. Zie het bijgaande videofilmpje. In dit videofilmpje staat meneer Bill Gates met een glashard gezicht te verkondigen dat moeder Aarde moet worden gered door 10-15% van ons op te ruimen. Met gebruikmaking van “zijn” vaccinaties, uiteraard. Heb je 'm door? Laten wij dat gebeuren? Ook ene Ted Turner (het brein achter CNN) hoort bij dezelfde club griezels. Want ook hij wil de wereldbevolking “stabiliseren”. Deze waardeloze hond bedoelt namelijk niets anders dan dat het grootste deel van ons domweg met grof geweld en vergelijkbare (genees)middelen zal moeten worden uitgeroeid. Omdat wij anders moeder Aarde “te zwaar zouden belasten”. Als één van de grootste (energieverslindende) grootgrondbezitters van de V.S. heeft meneer Turner echter geen enkel recht van spreken. Zijn eigen riante levensstijl staat in schril contrast met zijn krankzinnige boodschap dat ons energieverbruik een klimaatramp aan het veroorzaken is. Hetzelfde geldt eveneens voor ene Al Gore die destijds door zijn opdrachtgevers de boer op werd gestuurd met zijn Inconvenient Truth, om ons een niet bestaande klimaatramp aan te smeren. Ook meneer Gore verbruikt in zijn eentje meer energie dan een woestijn vol zand happende vluchtelingen. Maar laten het nu juist dit soort arme drommels zijn die volgens de heren Bill Gates en Ted Turner moeten worden opgeruimd. En niet alleen deze mensen, want ook wij staan op hun dodenlijst! De oud-president van de Wereldbank en oud-staatssecretaris van de USA, Robert McNamara bracht overigens deze geplande massamoord als volgt onder woorden: “Voor de begrenzing van de wereldwijde bevolkingsexplosie moeten drastische maatregelen, ook tegen de wil van het volk, genomen worden. De reducering van het geboortepercentage is ontoereikend gebleken. Aldus moet het sterftecijfer worden verhoogd met natuurlijke middelen, zoals honger en ziekten”. De genoemde criminelen hebben elk hun eigen middelen uit de hoge hoed geslingerd maar hun doel is overduidelijk hetzelfde!

Het is verder het vermelden waard dat het achterhaalde “opwarming van de aarde” bedrog uit elkaar begint te vallen door de ontdekte feiten, die ondertussen de hardnekkige klimaatleugens ontmaskeren maar door de eveneens corrupte nieuwsmedia angstvallig uit het nieuws worden gehouden. Daarom hebben deze gangsters hun toevlucht genomen tot een nieuw wapen. Dat nieuwe wapen is de Corona mythe. En daarom wordt de wereld momenteel gebombardeerd met “nieuws” hierover. De uitspraken van beide heren in het videofragment stammen dan ook uit de tijd dat hun “opwarming van de aarde” bedrog nog werkte. Die kolder is nu achterhaald.

Ondertussen wordt er door de overheden in de wereld fanatiek met modder gegooid naar iedereen die deze leugencampagne durft aan te vallen. De leugencampagne van het wereldwijde Coronabedrog: precies het soort waanvoorstelling waarover Edmund Burke in 1784 al sprak! Het zat er dus aan te komen: terwijl de loftrompet wordt geblazen over Louis Pasteur lees ik over Antoine Béchamp her en der de te verwachten laster dat die een beetje de weg kwijt was.

 

Massamoord.

Wie zich overigens afvraagt waar al die “Corona slachtoffers” aan overlijden: daarvoor heeft de zogenaamde gezondheidszorg een trukendoos vol achter de hand, terwijl men glashard beweert dat deze mensen zijn overleden door het Coronavirus. Dat is een leugen. Mindcontrol is de sleutel en men trapt er massaal in. Dit heimelijk doden van hun slachtoffers wordt overigens al tientallen jaren in praktijk gebracht door hetgeen in deze wereld doorgaat voor “gezondheidszorg.” Het is echter een massamoordindustrie. Mijn vader was destijds een insider in die wereld. Hij was hiervan op de hoogte en wist ons in de zeventiger jaren al dingen te vertellen over deze moordpraktijken waar een normaal denkend mens nachtmerries van zou krijgen. Tel daarbij op die jaarlijks 60.000 doden die (alleen al in Duitsland) omkomen door medicijngebruik! De “gezondheidszorg” op deze wereld heeft dan ook jaarlijks verreweg de meeste doden op zijn (of haar) geweten! Meer dan er in de hele Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Anders gezegd: het is een utopie te denken dat deze massamoordindustrie zou opkomen voor onze belangen. Wat men daarentegen wel wil bereiken met die vaccinaties liet Bill Gates dan ook al duidelijk weten in het videofilmpje.

Een oud directeur van een zeer groot pharmaceutisch bedrijf kwam na zijn pensioen tot inkeer en biechtte eens op dat ruwweg 95 procent van alle “medicijnen” die men wereldwijd produceert complete rotzooi is. Die in het gunstigste geval slechts de symptomen onderdrukken. Dat lijkt op genezing maar is feitelijk de oorzaak van nog meer ellende. En daar wordt door die “gezondheidszorg” goed aan verdiend! Met andere woorden: het is een aangepaste vorm van chemische oorlogvoering. Waardoor dus (alleen al in Duitsland) jaarlijks 60.000 mensen opzettelijk worden gedood. Maar dáár horen wij die gehersenspoelde “massa media” niet over!

Om deze massamoord aan de aandacht te onttrekken wordt dagelijks bepaald welk nieuws jij wel maar ook welk nieuws jij beslist niet krijgt te zien of te horen. Nogmaals: dat is geen nieuws. Dat is geselecteerd nieuws. En dat is heel wat anders. Ondertussen lopen gehersenspoelde massa's mensen dagelijks met hun kwaaltjes naar de dokter. Niet wetend dat die dokter slechts in dienst staat van het monster dat zichzelf “gezondheidszorg” noemt, maar het absoluut niet is.

Nu wij op het moment van schrijven bijna halverwege het jaar 2020 zitten is volgens de berichten die mij ter ore zijn gekomen, alweer een nieuwe “Corona opleving” voorspeld. Voorspeld? Welnee, zo'n nieuwe Corona golf wordt niet voorspeld maar gepland. Want een niet bestaande pandemie kan niet voorspeld worden, wel gepland. Zodat de wereldbevolking weer opnieuw door angst zal worden lam geslagen met behulp van een volgend media bombardement. Zeer waarschijnlijk om die achterlijke moordplannen (= vaccinaties) van meneer Bill Gates er door te kunnen drukken. We wachten af.

Voor wie het nog niet heeft gezien en gehoord: als je toch graag wil weten wat voor gezellige jongens er op deze wereld rondlopen moet je, als voorbereiding op die volgende aanvalsgolf, het begeleidende videofilmpje maar eens bekijken.

Veel “kijkplezier”! emoticon

Groeten,
de webmaster.

 
Wat gisteren totaal ondenkbaar was, is vandaag bespreekbaar en morgen de norm.