Bronvermelding.

 

Voor het schrijven van de onderwerpen die je op deze website kunt vinden heb ik de bijbel als belangrijkste informatiebron gebruikt. Ik heb dus niet mijn toevlucht genomen tot wat voor christelijke overtuiging dan ook. Daarnaast heb ik voor de benodigde, toegevoegde informatie over bijvoorbeeld de kerkgeschiedenis of de huidige ontwikkelingen/stromingen binnen het Christendom diverse andere informatiebronnen gebruikt. Deze bronnen vind je hieronder in de rechterkolom. Links staan de betreffende paginatitels en direct naast iedere paginatitel staan de voor die pagina gebruikte bronnen vermeld.
De vermelde bijbelteksten op deze website komen, tenzij anders vermeld, uit de NBG vertaling van 1951. Het is mij uiteraard bekend dat ook deze vertaling bepaald niet foutloos is maar omdat ik ben opgegroeid met deze vertaling staan de meeste bijbelteksten in de “NBG versie” in mijn geheugen gegrift. Om toch te kunnen achterhalen wat er in de grondtekst van zowel het Oude als het Nieuwe Testament staat maak ik gebruik van de Studiebijbel, uitgave van het Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal of ik doe een beroep op de “good old” Statenvertaling.

 
Diverse bronnen waaruit ik bruikbare informatie heb opgediept:
Titels op deze site: Gebruikte bronnen:
Het raadsel van Jahweh Boek: “Bijbelse Woorden en hun Geheim”. Auteur: F.J. Pop.
WWW: godglorified.com
Boek: “Het ontstaan van de bijbel”. Uitgave: Evangelische Omroep.
Het kruis gepasseerd Bijbelstudieserie: “Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen”. Auteur: C. Visser jr. Uitgave: VEG gemeenten Den Haag en Breda.
Waarop is ons doel gericht? Boek: “Doelgerichte gemeente”. Auteur: Rick Warren. Uitgave: Medema.
Altaar voor een onbekende god Boek: “De eeuwigheid in hun hart”. Auteur: Don Richardson. Uitgave: Novapres.
Evolutie? Ze geloven het zelf niet DVD: “Lies in the Textbooks.” Uitgave: Creation Science Evangelism.
WWW: drdino.com
De Nederlandse Bijbel Vervalsing WWW: chick.com
Humanisme: een stank uit de hel WWW: sermonindex.net
Bewijzen tegen de evolutie DVD: “Dinosaurussen en de Bijbel.” Uitgave: Creation Science Evangelism.
DVD: “De leeftijd van de Aarde.” Uitgave: Creation Science Evangelism.
Het leger van Joël Boek: “A Divine Revelation of Heaven and Hell”. Auteur: Mary K. Baxter.
Wie zijn de ware aanbidders? WWW: Het Mysterie van Israël - Opgelost!
 

Ik sluit dit venster.