nod   nod
14px 16px 17px 18px

 Tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Je kunt hier een preek beluisteren die mijn vader op 31 mei 1987 heeft gehouden en waarin hij een duidelijke waarschuwing liet horen betreffende de leringen van boze geesten die destijds in “volle evangelie” Nederland een geestelijke slachting aanrichtten. Nu we, op het moment van schrijven, een dikke 30 jaar verder zijn heeft de tijd ons ondertussen geleerd dat zijn waarschuwingen tegen het beruchte “God is goed” dogma een vingerwijzing Gods waren. En.... dat hij geleid door de Heilige Geest een vlammende waarschuwing liet horen die sindsdien door menigeen is genegeerd. Deze leer die, zo weten wij nu, een aangepaste vorm van humanisme bleek te zijn heeft in de daaropvolgende decennia zijn duizenden verslagen. Humanisme plaatst namelijk de mens centraal, op de troon, en onze Schepper (= Jezus Christus) mag opschuiven. Zoals dat in alle heidense religies, valse leringen etc. het geval is. Kortom: onze Schepper en Verlosser mag niet zijn wie Hij in werkelijkheid is. Ook de onontkoombare minachting voor het Woord van God knalde je destijds om de oren, zo weet ik uit ervaring.
Op mijn vorige site had ik deze teruggevonden preek ook al geplaatst. Omdat het schrijven van een nieuw onderwerp voor deze nieuwe site, zoals te verwachten was, weer eens stevig werd tegengewerkt heb ik als “noodoplossing” eerst maar deze korte pagina inclusief twee mp3 bestanden toegevoegd. Ik laat hier dus mijn (inmiddels overleden) vader weer aan het Woord. Hij mocht heengaan, na een leven vol strijd en pijn. Moge zijn woorden verder voortleven en vruchtdragen.

Deze preek vonden wij bijna 30 jaar na dato terug op een cassettebandje dat samen met diverse andere (bijna vergeten) bandjes al die jaren bewaard is gebleven. God zij dank. Ik hoop dat de preek voor deze en gene alsnog een antwoord mag zijn op de geniepige leugens die door middel van deze dwaalleer veel geestelijke schade hebben veroorzaakt. Op diverse andere pagina's van deze site heb ik daar ook uitgebreid over geschreven. Hieronder vind je de links naar de bedoelde pagina's. Mijn advies: luister eerst naar deze preek en surf pas daarna naar één van mijn eigen “pennevruchten”.

De bedoelde pagina's zijn overigens:

 
Deel 1:Deel 2:
 
Bronvermelding