Engelse versie van deze site 14px  16px  17px  18px

Tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Je kunt hier een preek van 31 mei 1987 beluisteren, uitgesproken door mijn vader en waarin hij een duidelijke waarschuwing liet horen betreffende de leringen van boze geesten die destijds in het “volle evangelie” in Nederland een geestelijke slachting hadden aangericht. Wat overigens in de lijn der verwachting lag. Juist omdat wij nu weten dat de geestelijke vorst der duisternis die over Nederland heerst, de geest van verdeeldheid is. Wat overigens niet alleen in de bedoelde religieuze vergaarbak maar ook in de Nederlandse politiek (whatever that may be) een eveneens bekend verschijnsel is.

Nu we, op het moment van schrijven, een dikke 30 jaar verder zijn heeft de tijd ons ondertussen geleerd dat zijn waarschuwingen tegen het beruchte “God is goed” dogma een vingerwijzing Gods waren. En.... dat hij geleid door de Heilige Geest een vlammende waarschuwing liet horen die volkomen terecht was maar sindsdien door menigeen is genegeerd. Met alle ellendige gevolgen van dien.

Deze leer die, zo weten wij nu, een aangepaste vorm van humanisme bleek te zijn heeft ook in de daaropvolgende decennia zijn duizenden verslagen. Humanisme plaatst namelijk de mens centraal, op de troon, en onze Schepper (= Jezus Christus) mag even opschuiven. Zoals dat in alle heidense religies, valse leringen etc. het geval is. Kortom: onze Schepper en Verlosser mag niet zijn wie Hij in werkelijkheid is. Ook de onontkoombare minachting voor het Woord van God knalde je destijds om de oren, zo weet ik uit ervaring.
Omdat het schrijven van een nieuw onderwerp voor de site, zoals te verwachten was, weer eens stevig werd tegengewerkt (zeer herkenbaar voor wie ook geregeld strijd heeft moeten leveren met de satan) heb ik als overbrugging eerst maar deze korte pagina inclusief twee mp3 bestanden toegevoegd. Ik laat hier dus mijn (inmiddels overleden) vader aan het Woord. Hij mocht heengaan, na een leven vol strijd en pijn. Moge zijn woorden verder voortleven en vruchtdragen.

Deze preek vonden wij bijna 30 jaar na dato terug op een cassettebandje dat samen met diverse andere (bijna vergeten) bandjes al die jaren bewaard is gebleven. God zij dank. Ik hoop dat de preek voor deze en gene alsnog een antwoord mag zijn op de doortrapte leugens die door middel van deze dwaalleer veel geestelijke schade hebben veroorzaakt. Op diverse andere pagina's van deze site heb ik daar uitgebreid over geschreven. Hieronder vind je de links naar de bedoelde pagina's. Mijn advies: luister eerst naar deze preek en surf pas daarna naar één van mijn eigen “pennevruchten”.

De bedoelde pagina's zijn overigens:

 
Deel 1:Deel 2:


P.S.
If you want to translate this page into your own language: please visit https://translate.google.com where you can choose your language.


 
Bronvermelding